ตั้งฐานะ

ภาษาอังกฤษ


v make one´s way (/fortune)
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งหลักฐาน , สร้างเนื้อสร้างตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: build up a fortune (/name) , get on (/rise) in the world , establish oneself
คำตรงข้าม: สิ้นเนื้อประดาตัว