ตั้งค่าย

ภาษาอังกฤษ


v encamp
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งแคมป์ , สร้างค่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: pitch a camp
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนของเขาไปตั้งค่ายที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 วัน 2 คืน