ตั้งค่า

ภาษาอังกฤษ


v set
คำอธิบาย: กำหนดค่าหรือตำแหน่งในการใช้งาน
ตัวอย่างประโยค: คนขายเป็นคนตั้งค่าให้ทั้งหมด เลยไม่รู้ว่าทำอย่างไร