ตั้งความหวัง

ภาษาอังกฤษ


v aim
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเข็ม , ตั้งความมุ่งหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: intend to


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top