ตั้งข้อแม้

ภาษาอังกฤษ


v impose condition
คำอธิบาย: ยกประเด็นขึ้นมาเป็นข้อต่อรอง
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งเงื่อนไข , สร้างเงื่อนไข , กำหนดข้อต่อรอง
ตัวอย่างประโยค: แม่ตั้งข้อแม้ว่าถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่งจะให้รางวัล