ตั้งข้อกล่าวหา

ภาษาอังกฤษ


v allege
คำที่เกี่ยวข้อง: accuse , charge