ตั้งขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v erect
คำอธิบาย: ตั้งให้ตรง
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: set up
ตัวอย่างประโยค: พวกผู้ชายช่วยกันยกเสาไฟฟ้าตั้งขึ้น
v establish
ความหมายเหมือนกับ: สร้างขึ้น , จัดตั้งขึ้น , ก่อตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: form , found , set , organize
ตัวอย่างประโยค: บริษัทนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525

คำที่มี "ตั้งขึ้น" ในคำ


จัดตั้งขึ้น v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , ก่อตั้ง
ตัวอย่างประโยค: ธุรกิจนี้ใครเป็นผู้จัดตั้งขึ้น

ริเริ่มตั้งขึ้น v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , จัดตั้งขึ้นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top