ตั้งขึ้น

ภาษาอังกฤษ


v erect
คำอธิบาย: ตั้งให้ตรง
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: set up
ตัวอย่างประโยค: พวกผู้ชายช่วยกันยกเสาไฟฟ้าตั้งขึ้น
v establish
ความหมายเหมือนกับ: สร้างขึ้น , จัดตั้งขึ้น , ก่อตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: form , found , set , organize
ตัวอย่างประโยค: บริษัทนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525