ตั้งกระทู้

ภาษาอังกฤษ


v interrogate
คำอธิบาย: ยกประเด็นถาม
ความหมายเหมือนกับ: ซักถาม , ถาม
คำที่เกี่ยวข้อง: quiz , question , query
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในสภาเรื่องการก่อวินาศกรรม