ตั้งกรม

ภาษาอังกฤษ


v set up a new department
คำอธิบาย: สถาปนาเจ้านายขึ้นทรงกรม
ความหมายเหมือนกับ: ทรงกรม
คำที่เกี่ยวข้อง: establish a new department , install members of the royal family in a higher rank