ตัวไม้

ภาษาอังกฤษ


n timber
คำอธิบาย: ไม้ที่แต่งไว้เพื่อคุมกันเข้าเป็นเรือนเป็นต้น
หน่วยนับ: ตัว, แผ่น
ความหมายเหมือนกับ: ไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: wood lumber
ตัวอย่างประโยค: เขาแต่งตัวไม้พวกนี้เพื่อคุมเข้าเป็นเรือนไทย
n timber
คำอธิบาย: ไม้ที่แต่งไว้เพื่อคุมกันเข้าเป็นเรือนเป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: wood lumber
ตัวอย่างประโยค: เขาแต่งตัวไม้พวกนี้เพื่อคุมเข้าเป็นเรือนไทย