ตัวใหม่

ภาษาอังกฤษ


n new prostitute
คำอธิบาย: สิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้
ความหมายเหมือนกับ: คนใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: new whore
คำตรงข้าม: ตัวเก่า
ตัวอย่างประโยค: ที่สถานบริการนี้มีตัวใหม่เข้ามาทำให้มีลูกค้าอุดหนุนเป็นจำนวนมาก
adj new type
คำอธิบาย: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: new print
คำตรงข้าม: ตัวเก่า
ตัวอย่างประโยค: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้
n new prostitute
คำอธิบาย: สิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้
ความหมายเหมือนกับ: คนใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: new whore
คำตรงข้าม: ตัวเก่า
adj new
คำอธิบาย: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: latest , novel , recent , late , modern
ตัวอย่างประโยค: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้
adj new
คำอธิบาย: มีอีกนอกจากตัวที่เคยมีอยู่แล้ว, ยังไม่ได้ใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: latest , novel , recent , late , modern
ตัวอย่างประโยค: เธอเพิ่งซื้อเสื้อตัวใหม่เมื่อวานนี้