ตัวโกง

ภาษาอังกฤษ


n villain
คำอธิบาย: ผู้แสดงบทร้าย มักใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ประโยชน์ที่ตนต้องการโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม
ความหมายเหมือนกับ: ตัวร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: negative role , negative character
ตัวอย่างประโยค: ตัวโกงในละครมักจะเป็นคนมีหนวด