ตัวแสดง

ภาษาอังกฤษ


n actor
คำอธิบาย: ผู้สวมบทบาทเป็นผู้อื่นในการแสดงละคร ภาพยนตร์ หรือการแสดงอื่นๆ
หน่วยนับ: ตัว, คน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวละคร , ผู้แสดง , นักแสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: player
ตัวอย่างประโยค: ตัวแสดงในเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลทางด้านการแสดงมาแล้วทั้งนั้น
n actor
คำอธิบาย: ผู้สวมบทบาทเป็นผู้อื่นในการแสดงละคร ภาพยนตร์ หรือการแสดงอื่นๆ
หน่วยนับ: ตัว, คน
ความหมายเหมือนกับ: ตัวละคร , ผู้แสดง , นักแสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: player
ตัวอย่างประโยค: ตัวแสดงในเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลทางด้านการแสดงมาแล้วทั้งนั้น