ตัวแปลภาษา

ภาษาอังกฤษ


n compiler
คำที่เกี่ยวข้อง: collector , editor , translator , interpreter
ตัวอย่างประโยค: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
n compiler
ตัวอย่างประโยค: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น
n compiler
ตัวอย่างประโยค: ตัวแปลภาษาจะช่วยให้ความสะดวกรวดเร็วในการแปลภาษาได้มากขึ้น