ตัวแทนโฆษณา

ภาษาอังกฤษ


n advertising agency
คำอธิบาย: ผู้ทำหน้าที่สร้างโฆษณาขึ้นมาตามความต้องการของนายจ้างผู้เป็นเจ้าของสินค้า
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคครั้งนี้