ตัวแทนจำหน่าย

ภาษาอังกฤษ


n agent
ความหมายเหมือนกับ: ตัวแทนขาย