ตัวเอง

ภาษาอังกฤษ


pron oneself
คำอธิบาย: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
ความหมายเหมือนกับ: ตนเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ourselves
คำตรงข้าม: ผู้อื่น , คนอื่น
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เชื่อหูว่าตัวเองถูกรางวัลที่ 1
pron oneself
คำอธิบาย: คำใช้เรียกแทน หมายถึงตัวของคนๆ นั้นเอง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ตนเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ourselves
คำตรงข้าม: ผู้อื่น , คนอื่น
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เชื่อหูตัวเองว่าเขาถูกรางวัลที่ 1