ตัวเล็ก

ภาษาอังกฤษ


n little kid
คำอธิบาย: เป็นคำที่เรียกลูกเล็กๆ อย่างเอ็นดู
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าตัวเล็ก , ลูกเล็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: kiddy , kiddie , little child
ตัวอย่างประโยค: แม่ไม่ค่อยอยากไปไหนไกลๆ เพราะเป็นห่วงเจ้าตัวเล็กที่บ้าน
n low-ranking official
คำอธิบาย: พนักงานชั้นผู้น้อยที่ไม่มีความสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: unimportant official
ตัวอย่างประโยค: คนพวกนี้เป็นเพียงตัวเล็กในหน่วยงาน ไม่มีอำนาจที่จะนำไปต่อสู้ความไม่ยุติธรรม