ตัวเลือก

ภาษาอังกฤษ


n choice
คำอธิบาย: สิ่งที่สามารถเลือกออกมาได้จากหลายสิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: selectness
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีคนสนใจเล่นการเมืองมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น
n choice
คำอธิบาย: สิ่งที่สามารถเลือกออกมาได้จากหลายสิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: selectness
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีคนสนใจเล่นการเมืองมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้น