ตัวเร่ง

ภาษาอังกฤษ


n catalyst
คำอธิบาย: ตัวกระตุ้นหรือบังคับให้เกิดความเร็วมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ตัวกระตุ้น
ตัวอย่างประโยค: วิตามินบางชนิดทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการเผาผลาญสารอาหารทำให้ระบบประสาทของเราทำงานได้ปกติ
n catalyst
คำอธิบาย: ตัวกระตุ้นหรือบังคับให้เกิดความเร็วมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ตัวกระตุ้น
ตัวอย่างประโยค: วิตามินบางชนิดทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการเผาผลาญสารอาหารทำให้ระบบประสาทของเราทำงานได้ปกติ