ตัวเมีย

ภาษาอังกฤษ


n female
คำอธิบาย: ที่มีเพศเมีย (เฉพาะสัตว์และพืชบางชนิด) เช่น แมวตัวเมีย เกสรตัวเมีย
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: เพศหญิง , เพศเมีย
คำที่เกี่ยวข้อง: effeminacy
คำตรงข้าม: ตัวผู้
ตัวอย่างประโยค: สัตว์ทุกชนิดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวเมียจะรักและหวงแหนลูกของตัวเป็นอย่างมาก
adj concave
คำอธิบาย: เรียกสิ่งของบางอย่างที่มีรูหรือขอรับให้สิ่งอื่นเกาะหรือสอดเข้าได้ว่า ตัวเมีย
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: hollow
คำตรงข้าม: ตัวผู้
ตัวอย่างประโยค: ช่วยหยิบปลั๊กตัวเมียส่งให้ฉันที