ตัวเปล่า

ภาษาอังกฤษ


adj bare-handed
คำอธิบาย: ไม่มีสมบัติทรัพย์สินเงินทองติดตัวมา
คำที่เกี่ยวข้อง: unarmed , without anything , empty-handed , with bare fist
ตัวอย่างประโยค: เรามาสู่โลกนี้ตัวเปล่า เราก็จากโลกนี้ไปตัวเปล่าเช่นกัน
adj unmarried
คำอธิบาย: ที่ยังไม่มีครอบครัว, ที่ยังไม่มีสามีหรือภรรยา
ความหมายเหมือนกับ: โสด
คำที่เกี่ยวข้อง: single
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเป็นคนตัวเปล่ายังไม่อยากหาห่วงมาผูกคอ