ตัวเบียน

ภาษาอังกฤษ


n parasite
คำอธิบาย: สัตว์หรือพืชขนาดเล็กที่อาศัยดูดกินอาหารจากสัตว์หรือพืชขนาดใหญ่กว่าที่มันอาศัยอยู่
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปาราสิต
ตัวอย่างประโยค: เห็บหมัดพวกนี้เป็นตัวเบียนคอยรบกวนสุนัขของฉัน
n parasite
คำอธิบาย: สัตว์หรือพืชขนาดเล็กที่อาศัยดูดกินอาหารจากสัตว์หรือพืชขนาดใหญ่กว่าที่มันอาศัยอยู่
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: เห็บหมัดพวกนี้เป็นตัวเบียนคอยรบกวนสุนัขของฉัน