ตัวเบา

ภาษาอังกฤษ


v lose all one´s money
คำอธิบาย: หมดเงินกับการใช้จ่าย, ใช้จ่ายเงินไปมาก
ความหมายเหมือนกับ: หมดตัว , หมดเงิน
ตัวอย่างประโยค: แม่ตัวเบาทุกทีเมื่อพาลูกๆ มาแผนกของเล่น