ตัวเต็ง

ภาษาอังกฤษ


n most hopeful to win
คำอธิบาย: ตัวที่มีน้ำหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น
หน่วยนับ: คน, ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวเก็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: one who be expected to win
ตัวอย่างประโยค: ม้าที่ชื่อ อาทิตย์ เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้
n most hopeful to win
คำอธิบาย: ตัวที่มีน้ำหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น
หน่วยนับ: คน, ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวเก็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: one who be expected to win
ตัวอย่างประโยค: ม้าที่ชื่อ อาทิตย์ เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top