ตัวเด่น

ภาษาอังกฤษ


n star
ความหมายเหมือนกับ: ตัวนำ , ตัวเอก
คำที่เกี่ยวข้อง: mega star