ตัวเชื่อม

ภาษาอังกฤษ


n welder
คำอธิบาย: สิ่งที่ทำให้ของสองสิ่งติดกันหรือถึงกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: cement , link
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องการให้สร้างระเบียงเป็นตัวเชื่อมเรือนนอนกับเรือนไม้ประดับ