ตัวเงินตัวทอง

ภาษาอังกฤษ


n money spinner
คำอธิบาย: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
คำที่เกี่ยวข้อง: milch cow , ready source of income , valuable person , fortune bringer
ตัวอย่างประโยค: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน
n money spinner
คำอธิบาย: ผู้ที่มีค่า, สิ่งที่จะนำโชคลาภมาให้
คำที่เกี่ยวข้อง: milch cow , ready source of income , valuable person , fortune bringer
ตัวอย่างประโยค: นักร้องคนนี้เป็นตัวเงินตัวทองที่ดึงลูกค้าเข้าร้าน