ตัวเก็บข้อมูล

ภาษาอังกฤษ


n storage
คำอธิบาย: ส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: ตัวบันทึกความจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: memorandum
ตัวอย่างประโยค: ปริมาณของตัวเก็บข้อมูลปกติคงจะอยู่ที่ 90 เมกะไบต์
n storage
คำอธิบาย: ส่วนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: ตัวบันทึกความจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: memorandum
ตัวอย่างประโยค: ปริมาณของตัวเก็บข้อมูลปกติคงจะอยู่ที่ 90 เมกะไบต์