ตัวเก็ง

ภาษาอังกฤษ


n favorite
คำอธิบาย: ผู้ ตัว หรือสิ่งที่คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
ความหมายเหมือนกับ: ตัวเต็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: favored to win , one who be expected to win
ตัวอย่างประโยค: ผู้เข้าประกวดหมายเลข 23 เป็นตัวเก็งว่าจะได้เป็นนางสาวไทยในปีนี้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top