ตัวอ่อน

ภาษาอังกฤษ


n caterpillar
คำอธิบาย: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: embryo
ตัวอย่างประโยค: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
n caterpillar
คำอธิบาย: ทารกในครรภ์, ลูกอ่อนในครรภ์ที่จะเติบโตต่อไป
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: embryo
ตัวอย่างประโยค: ตัวอ่อนของมดซึ่งเกิดจากนางพญาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี