ตัวอิจฉา

ภาษาอังกฤษ


n jealous character
คำอธิบาย: ตัวละครหรือตัวแสดงที่รับบทบาทเป็นผู้มีนิสัยที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนดูอยู่ไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: ตัวร้าย , ตัวริษยา
คำที่เกี่ยวข้อง: envious character
ตัวอย่างประโยค: ละครเรื่องนี้มีตัวอิจฉา 2 ตัว ตบกันตลอดทั้งเรื่อง
n jealous character
คำอธิบาย: ตัวละครหรือตัวแสดงที่รับบทบาทเป็นผู้มีนิสัยที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนดูอยู่ไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: ตัวร้าย , ตัวริษยา
คำที่เกี่ยวข้อง: envious character , covetous character
ตัวอย่างประโยค: ละครเรื่องนี้มีตัวอิจฉา 2 ตัว ตบกันตลอดทั้งเรื่อง