ตัวอาคาร

ภาษาอังกฤษ


n building
คำอธิบาย: สิ่งที่ก่อสร้างด้วยอิฐปูน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
ความหมายเหมือนกับ: ตัวตึก
คำที่เกี่ยวข้อง: house , structure
ตัวอย่างประโยค: เกิดเหตุระเบิดแถวสมุทรสาคร ที่เกิดเหตุเป็นตัวอาคาร 4 ชั้น ไม่มีผู้อาศัย