ตัวอักษร

ภาษาอังกฤษ


n letter
คำอธิบาย: สัญลักษณ์แทนเสียงในภาษามนุษย์
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวหนังสือ , ตัวอักขระ , ตัวเขียน
คำที่เกี่ยวข้อง: character , alphabet
ตัวอย่างประโยค: ภาษาไทยมีตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะถึง 44 ตัว ทำให้ยากที่คนต่างชาติจะเรียนรู้ได้เร็ว
n letter
คำอธิบาย: สัญลักษณ์แทนเสียงในภาษามนุษย์
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวหนังสือ , ตัวอักขระ , ตัวเขียน
คำที่เกี่ยวข้อง: character , alphabet
ตัวอย่างประโยค: ภาษาไทยมีตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะถึง 44 ตัว ทำให้ยากที่คนต่างชาติจะเรียนรู้ได้เร็ว