ตัวอย่างเช่น

ภาษาอังกฤษ


conj for example
คำอธิบาย: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: for instance
ตัวอย่างประโยค: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่
conj for example
คำอธิบาย: คำเชื่อมเพื่อใช้ยกตัวอย่างในการอธิบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: for instance
ตัวอย่างประโยค: วิธีประหยัดน้ำแบบง่ายๆ มีหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือถูสบู่