ตัวอย่างสินค้า

ภาษาอังกฤษ


n sample
คำอธิบาย: สินค้าที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพตามลักษณะบางส่วนหรือทั้งหมดของสินค้าจริง
ตัวอย่างประโยค: หน้าชั้นวางสินค้าจะมีตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อน