ตัวหลัก

ภาษาอังกฤษ


n main
คำอธิบาย: สิ่งสำคัญของทั้งหมด
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , principal , boss
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อเป็นตัวหลักในการหารายได้ต่างๆ ให้ครอบครัว
n main
คำอธิบาย: สิ่งสำคัญของทั้งหมด
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , principal
ตัวอย่างประโยค: ส่วนที่เป็น ฝิ่น เสพติดในนิตยสารสตรีทั้งหลาย ก็ยังถือว่าตัวหลักคือนวนิยาย รองลงมาคือคอลัมน์ประจำ