ตัวหนีบกระดาษ

ภาษาอังกฤษ


n clip
ความหมายเหมือนกับ: ที่หนีบกระดาษ
คำที่เกี่ยวข้อง: bulldog clip , paper clip