ตัวหนังสือ

ภาษาอังกฤษ


n character
คำอธิบาย: เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวอักษร , ลายลักษณ์อักษร
คำที่เกี่ยวข้อง: letter , writing , alphabet , consonant
ตัวอย่างประโยค: เขาสายตาสั้นจึงอ่านตัวหนังสือไกลๆ ไม่ชัด
n character
คำอธิบาย: เครื่องหมายใช้ขีดเขียนแทนเสียงหรือคำพูด
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวอักษร , ลายลักษณ์อักษร
คำที่เกี่ยวข้อง: letter , writing , alphabet , consonant
ตัวอย่างประโยค: เวลาที่เราอ่านเราไม่ต้องอ่านหรือมองตัวหนังสือทีละตัวทุกๆ ตัวจะทำให้อ่านไวขึ้น