ตัวส่ง

ภาษาอังกฤษ


n transmitter
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ไปถึงผู้รับหรือเป้าหมายด้วยอาการต่างๆ กัน เช่น ส่งข้าม
คำตรงข้าม: ตัวรับ
ตัวอย่างประโยค: เวลาอยู่ในสนามเขาทำหน้าที่เป็นตัวส่งบอล
n transmitter
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่ไปถึงผู้รับหรือเป้าหมายด้วยอาการต่างๆ กัน เช่น ส่งข้าม
คำตรงข้าม: ตัวรับ
ตัวอย่างประโยค: เวลาอยู่ในสนามเขาทำหน้าที่เป็นตัวส่งคอยส่งบอลให้คนอื่นในทีม