ตัวสำคัญ

ภาษาอังกฤษ


n leader
ความหมายเหมือนกับ: ตัวหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , principal , main
คำตรงข้าม: ตัวรอง
n hero
ความหมายเหมือนกับ: ตัวเอก
คำที่เกี่ยวข้อง: important character , leading actor
คำตรงข้าม: ตัวรอง
n leader
ความหมายเหมือนกับ: ตัวหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: chief , principal , main
คำตรงข้าม: ตัวรอง
n leading actor/actress
ความหมายเหมือนกับ: ตัวชูโรง
คำที่เกี่ยวข้อง: principal actor/actress