ตัวสั่น

ภาษาอังกฤษ


adv trembly
คำอธิบาย: อย่างมีอาการตัวสั่นไหวถี่ๆ
ความหมายเหมือนกับ: สั่นเทิ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: shakily , weakly , shudderingly
ตัวอย่างประโยค: น้องนอนตัวสั่นด้วยความหนาวจากพิษไข้
v tremble
คำอธิบาย: อาการที่ตัวสั่นไหวถี่ๆ ด้วยความหวาดกลัว
ความหมายเหมือนกับ: สั่นเทิ้ม , หวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: shake , quiver , shiver , shudder , shiver , shudder , weak , be frail
ตัวอย่างประโยค: นักโทษตัวสั่นด้วยความกลัว ขณะรอผลการพิจารณาคดีของศาล
v tremble
คำอธิบาย: อาการที่ตัวสั่นไหวถี่ๆ ด้วยความหวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: shake , quiver , shiver , shudder , shiver , vibrate
ตัวอย่างประโยค: นักโทษตัวสั่นด้วยความกลัว ขณะรอผลการพิจารณาคดีของศาล
adv trembly
คำอธิบาย: อย่างมีอาการตัวสั่นไหวถี่ๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: shakily
ตัวอย่างประโยค: น้องนอนตัวสั่นด้วยความหนาวจากพิษไข้
v tremble
คำอธิบาย: อาการที่ตัวสั่นไหวถี่ๆ ด้วยความหวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: shake , quiver , shiver , shudder , shiver , vibrate
ตัวอย่างประโยค: นักโทษตัวสั่นด้วยความกลัว ขณะรอผลการพิจารณาคดีของศาล