ตัวละครเอก

ภาษาอังกฤษ


n hero
คำอธิบาย: ผู้แสดงบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น
หน่วยนับ: คน,ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ตัวสำคัญ , ตัวเอก
คำที่เกี่ยวข้อง: important character , leading actor
คำตรงข้าม: ตัวรอง
ตัวอย่างประโยค: เธอได้รับเลือกให้แสดงเป็นตัวละครเอกของละครเรื่องใหม่