ตัวละคร

ภาษาอังกฤษ


n character
คำอธิบาย: ตัวแสดงหรือผู้ที่สวมบทบาทต่างๆ ในละครหรือการแสดงอื่นๆ
หน่วยนับ: ตัว,คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แสดง , นักแสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: player
ตัวอย่างประโยค: ผู้เขียนบทละครที่ดีจะมีเอกลักษณ์ในการเขียนบทให้ตัวละครมีความแตกต่างกัน
n character
คำอธิบาย: ตัวแสดงหรือผู้ที่สวมบทบาทต่างๆ ในละครหรือการแสดงอื่นๆ
หน่วยนับ: ตัว, คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แสดง , นักแสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: player
ตัวอย่างประโยค: ผู้เขียนบทละครที่ดีจะมีเอกลักษณ์ในการเขียนบทให้ตัวละครมีความแตกต่างกัน