ตัวร้าย

ภาษาอังกฤษ


n villain
คำที่เกี่ยวข้อง: negative role , negative character
n jealous character
ความหมายเหมือนกับ: ตัวริษยา
คำที่เกี่ยวข้อง: envious character
n jealous character
ความหมายเหมือนกับ: ตัวริษยา
คำที่เกี่ยวข้อง: envious character , covetous character