ตัวร้อน

ภาษาอังกฤษ


v have a fever
คำอธิบาย: อาการที่อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลาเป็นไข้
คำที่เกี่ยวข้อง: run a fever , run a temperature , become feverish , have a temperature
คำตรงข้าม: ตัวเย็น
ตัวอย่างประโยค: ถ้าทารกตัวร้อนเป็นไข้สูง พ่อแม่ควรรีบปรึกษาแพทย์ไม่ควรหายามารับประทานเอง