ตัวริษยา

ภาษาอังกฤษ


n jealous character
ความหมายเหมือนกับ: ตัวร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: envious character
n jealous character
ความหมายเหมือนกับ: ตัวร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: envious character , covetous character