ตัวรับ

ภาษาอังกฤษ


n receiver
คำอธิบาย: ส่วนที่ทำหน้าที่รับสัญญาณหรือรับสารอื่นๆ
คำตรงข้าม: ตัวต้าน
ตัวอย่างประโยค: โทรศัพท์รุ่นนี้มีตัวรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้รับเสียงได้ชัดเจน
n receiver
คำอธิบาย: ส่วนที่ทำหน้าที่รับสัญญาณหรือรับสารอื่นๆ
คำตรงข้าม: ตัวต้าน
ตัวอย่างประโยค: โทรศัพท์รุ่นนี้มีตัวรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้รับเสียงได้ชัดเจน