ตัวรอง

ภาษาอังกฤษ


n minor role
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แสดงประกอบ , พระรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: supporting role , supporting character , supporting actor , supporting actress , minor role , supporting role
n minor role
ความหมายเหมือนกับ: ผู้แสดงประกอบ , พระรอง
คำที่เกี่ยวข้อง: supporting role , supporting character , supporting actor , supporting actress , minor role , supporting role