ตัวยุ่ง

ภาษาอังกฤษ


n meddler
คำอธิบาย: คนที่ชอบไปวุ่นวาย, คนที่แส่เข้าไปทุกเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ตัวป่วน , ตัวกวน
คำที่เกี่ยวข้อง: nuisance , troublesome person
ตัวอย่างประโยค: เลขาคนนี้เป็นตัวยุ่งประจำบริษัทเพราะชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่น